Vergelijkbare woorden van het woord halve koets zijn:
afdeling, compartiment, voertuig, danspas, halve koets,...