Vergelijkbare woorden van het woord hangende pont zijn:
zweefpont, schip, vaartuigen, hangende pont