Vergelijkbare woorden van het woord hard gesteente zijn:
hardsteen, harde steensoort, vuursteen, gesteente,...
hardsteen, harde kalksteen, harde steensoort,...
hardsteen, harde steensoort, uitvloeiingsgesteente,...
hardsteen, albast, calcium, fraai bouwmateriaal,...
hardsteen, porfier, soort steen, korrelig gesteente,...
daai, kostbare stof, lettersoort, sieraad, roos,...
steun, rif, klif, klip, kaap, grote steenmassa,...
edelsteen, halfedelsteen, sieraad, half edelgesteente,...
steen, groen gesteente, groensteen, groene steen,...