Vergelijkbare woorden van het woord hartendief zijn:
gunsteling, mignon, beminde, favoriet, oogappel,...
oogappel, lieveling, prulletje, lap,...
lieveling, schat, hemels wezen, mythologisch wezen,...