Vergelijkbare woorden van het woord hartklep zijn:
hartklep, lichaamsdeel
hartklep
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...