Vergelijkbare woorden van het woord hartvlies zijn:
hartvlies
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...