Vergelijkbare woorden van het woord hartzakje zijn:
hartzakje
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...