Vergelijkbare woorden van het woord havik zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, , valk, tersel, sperwer, steenuil, klauwier,...
havik
sperwer, arend, buizerd, goudarend, geelkop, havik,...
vogel, roofvogel, havik