Vergelijkbare woorden van het woord heerser zijn:
hoogste vorstentitel, machthebber, Caesar,...
Russische politicus, Russische staatsman,...
groot staatsman, wereldbedwinger, voertuig,...
leider, aanvoerder, keizer, gevolmachtigde, g.g.,...
heer, majesteit, machthebber, kaartterm, havenpaal,...
wreedaard, machthebber, onderdrukker, dwingeland,...
heerser, podesta, landvoogd, Perzisch landvoogd,...
heerser, bewindsman, bestuurder, richter
heerser, vorst
aanvoerder, heerser, titel, koningszoon, hooggeboren,...
bevelhebber, keizer, heerser, gebieder, oppergebieder,...
keizer, koning, heerser, vlinder, alleenheerser, vorst,...
machthebber, heerser, dictator, willekeurig heerser,...
heerser, communistishe voorman, Chinese heerser,...
heerser, landvoogd, Spaans landvoogd,...
wreedaard, heerser, tiran, Caesar,...
volgende