Vergelijkbare woorden van het woord heffing zijn:
rekwisitie, avencement, eis, aanspraak, pretentie,...
muzikale opslag, opslag (muziek), daling, versvoet,...
erkenning, heffing, belasting, rechtserkenning
recht, hoeveelheid, heffing, belasting, accijns,...
heffing, belasting, tribuut, tiend, tiende,...
appreciatie, heffing, belasting, gok, rooi, aanslag,...
aandrift, drukte, lawaai, rumoer, verwarring, arsis,...
heffing, perceptie, inzameling, cricketterm,...
goed, billijk, redelijk, zonder bochten, taks, juist,...
last, druk, recht, omslag, lot, recognitie, kaft, taks,...
administratierechten, wetten, rechten, schrijfkosten,...
rekwireren, vorderen, verlangen, bedingen, noodzaken,...
uitkoop, rantsoen, losprijs, afkoopgeld, heffing
radiobelasting, heffing
non, belasting, speelgoed, speeltuig, doorlaat,...