Vergelijkbare woorden van het woord helderwit zijn:
rein, zuiver, onbevlekt, volmaakt, helder, zeer schoon,...
maagdelijk, rein, onbevlekt, glanzend, albast,...
kleur, blank, helderwit