Vergelijkbare woorden van het woord hemels wezen zijn:
lieveling, schat, hemels wezen, mythologisch wezen,...
hemels wezen, engel, hoofdengel, serafijn, lichtengel,...
hemels wezen, engel, seraf, hoofdengel, lichtengel,...