Vergelijkbare woorden van het woord hersens zijn:
intelligentie, bewustzijn, kop, rede, benul, brein,...
koker, verstand, logos, computer, struik, hersens,...
hersens, gal, hart, klier, lever, bijnier, schildklier,...
hersens
baas, overman, deken, aanlegplaats, knar, ras,...
intelligentie, genialiteit, verstand, esprit,...
hoofd, knot, globe, sfeer, aardbol, broodje,...
energie, keest, pit, wezen, strekking, ziel, animus,...
denkkracht, intelligentie, verstand, rede, brein,...
brein, hersens, hersenen
verstand, brein, lichaamsdeel, soort vlees, cerebrum,...
schedel, bekkeneel, lichaamsdeel, doodshoofd, hersens,...
geest, denkkracht, verstand, hoge begaafdheid,...
maat, hoofd, leven, verstand, liter, tas,...