Vergelijkbare woorden van het woord hijlijk zijn:
waarachtig, fijn, diep, heus, leuk, rein, vast, waar,...