Vergelijkbare woorden van het woord hil zijn:
graf, waard, olieberg, aardheuvel, aardhoogte,...
maat, duin, top, trans, stand, peil, koers, terp,...
terp, wijkplaats, toevluchtsoord, olieberg,...
duin, kling, helm, lee, terp, toevluchtsoord, belt,...
terp, woerd, terras, hil, stelle, wierde, molshoop,...
kopje, hil, blinkerd
terp, woerd, hil, stelle, wierde, vliedberg, wierd
terp, hil, wierde, vliedberg, warf, vluchtberg
terp, werf, hoogte, vluchtheuvel, hil, rietland
duin, butte, hil