Vergelijkbare woorden van het woord hoogrode robijn zijn:
puzzel, robijn, rode robijn, edelgesteente, bloedzweer,...