Vergelijkbare woorden van het woord hoop zijn:
gunsteling, mignon, beminde, favoriet, oogappel,...
klets, sukkel, schip, jenever, zwak, vaartuig,...
vuil, last, keet, zwik, groot aantal, veel, zwijnenpan,...
vracht, keet, boel, zooi, bende, troep, drukte, reeks,...
slag, por, steek, menigte, bot, zet, dof, hoek,...
bende, troep, menigte, samenhangende menigte,...
vracht, boel, bende, troep, menigte, gepeupel, drom,...
confidentie, fiducie, geloof, betrouwen, hoop, hopen,...
maat, kwak, boel, menigte, baal, drom, portie, som,...
aambeeld, koker, schuur, baal, kop, bewaarplaats,...
keur, boel, bom, vleet, schat, massa, weelde,...
plukje, pluksel, lok, bos, kleine hoeveelheid, dot,...
kwak, boel, hoeveelheid, greep, handgreep,...
parasiet, kalander, tas, hooiberg, maan,...
hooiberg, mijt, smoor, damp, vuurverschijnsel, kwalm,...
lieveling, sufferd, dommerik, massa, dwarshout,...