Vergelijkbare woorden van het woord hoornpijp zijn:
blaasinstrument, dans, Schotse dans, hoornpijp