Vergelijkbare woorden van het woord houtsnip zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
domoor, dommerik, houtsnip
houtsnip
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
vogel, houtsnip
wulp, watersnip, griet, grutto, houtsnip, scholekster,...
watersnip, snep, houtsnip, poelsnip, tuimelaar,...
vogel, houtsnip, houtduif, gaai, ekster, spechter