Vergelijkbare woorden van het woord bosvogel zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, eendachtige vogel, uilenkop, reizigster,...
vogel, koolduif, bosduif, woudduif, boomduif, bosvogel,...
vogel, zwarte vogel, raafachtige vogel,...
vogel, zwarte vogel, raafachtige vogel, roofvogel,...
bosvogel