Vergelijkbare woorden van het woord huia zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, beo, huia, ossenpikker, sturnida, rosespreeuw