Vergelijkbare woorden van het woord hulpmiddel zijn:
pil, drank, middel, poeder, medicijn, geneesmiddel,...
remedie, pil, leest, medium, medicijn, taille, geld,...
gids, handboek, vademecum, beknopte handleiding,...
opener, toestel, instrument, samenstel, inrichting,...
gemetselde constructie, hulpmiddel, geheugensteun,...
redding, uitweg, hulpmiddel
onvoldoende hulpmiddel, palliatief,...
gemak, tegemoetkomend, tegemoetkoming, voorziening,...
middel, midden, agens, hulpmiddel, middelstof,...
hulpmiddel, hulpbron, redmiddel
ondersteuning, hulpmiddel
remedie, pil, drank, middel, poeder, medicijn, moska,...
genade, steun, begeleiding, alla, gerak, helper,...
plectrum, bemiddelaar, hulpmiddel
ezelsbrug, geheugensteuntje, hulpmiddel
middel, plechtanker, reddingsboei, boei,...
volgende
1 2