Vergelijkbare woorden van het woord faciliteit zijn:
vogel, nut, gerak, privaat, stade, secreet, rust,...
voorkomend, bereidwillig, vriendelijk, welwillend,...
hulp, welwillende bejegening, hulpvaardige bejegening,...
zorg, regeling, maatregel, faciliteit,...
remedie, middel, leidraad, apparaat, ezelsbrug,...
meegaand, aanpassing, faciliteit, consideratie,...