Vergelijkbare woorden van het woord hum zijn:
waterkering, kruitmengsel, sluis, sluiskolk,...
luim, sfeer, gril, stemming, gemoedsaandoening, bui,...