Vergelijkbare woorden van het woord ijf zijn:
ijf, taxus, naaldboom, heester, soort naaldboom
ijf, ijfel, boom, heester, ijvenboom, iebenboom,...
ijf
ijf, ijfel, taxus, den, pijn, arve, lork, spar, ceder,...
ijf, ijfel, taxus, sneeuwbes, palm, berberis,...
ijf, taxus, naaldboom, boom, cypres, jeneverbes, ceder,...
ijf, naaldboom, varen, jeneverbes, ceder, coniferen,...
ijf, taxus
ijf, naaldboom, rangschikking, iebeboom, het inbrengen,...
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
ijf, naaldboom, cypres, zeeden, lork, spar, taxis,...
taxus, taxus (gewestelijk), ijf