Vergelijkbare woorden van het woord taxus zijn:
ijfel, taxus, ijfelboom, naaldboom, heester, conifeer,...
ijf, taxus, naaldboom, heester, soort naaldboom
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
ijf, ijfel, taxus, sneeuwbes, palm, berberis,...
ijf, taxus
taxus
taxus, taxus (gewestelijk), ijf
taxus, taxus (gewestelijk)
taxus
ijf, ijfel, taxus, den, pijn, arve, lork, spar, ceder,...
ijf, taxus, naaldboom, boom, cypres, jeneverbes, ceder,...
taxus, naaldboom, palm, zuurdadelboom, tamarinde, aak,...
taxus
ijfel, taxus, pijn, jeneverbes, zeeden, ceder, lork,...
taxus