Vergelijkbare woorden van het woord ijsschol zijn:
scheef, ijsschol, raar, stuk drijfijs, schol,...
schots, ijsveld, ijsschol, drijfijs, stuk drijfijs