Vergelijkbare woorden van het woord ijstijd zijn:
lias, jura, krijt, perm, trias, ijstijd, devoon,...
geologisch tijdperk, ijstijd, geologisch tijdvak
ijstijd, Günz, Riss, Würm, Mindel, Pleistoceen
ijstijd, vergletsjering
ijstijd, glaciale tijd
ijstijd, glaciale tijd
ijstijd, glaciale tijd
ijstijd
ijstijd, glaciale tijd
ijstijd, Poolse rivier
ijstijd, glaciale tijd, tijdperk (geologie)
ijstijd
ijstijd
trias, ijstijd, eoceen, carboon, alluvium, kwartair,...