Vergelijkbare woorden van het woord ijzerhard zijn:
heidens lawaai, glashard, ijzerhard, staalhard,...
pronkappel, sneeuwbes, knol, noot, slee, guldenappel,...
ijzerhard, ridderzuring, paardenzuring
paradijsappel, jam, ijzerhard, rabauw, renet, lemoen,...
ijzerhard
ijzerhard, bitterblad, hardijzer, patig
keihard, ijzerhard, spijkerhard, staalhard, steenhard
wreed, meedogenloos, onaandoenlijk, steenhard,...
zeer hard, bikkelhard, ijzerhard, keihard, steenhard
ongevoelig, hardvochtig, zeer hard, keihard,...