Vergelijkbare woorden van het woord importantie zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
aanbelang, waardevol, degelijk, aanmerkelijk,...
aanzien, belang, pond, last, vracht, massa, klem,...
belang, notificatie, verklaring, nut, begrip, klem,...
belangrijk, voornaam, zinvol, aanzienlijk, deftig,...
gewicht, strekking, portee, betekenis, interesse,...