Vergelijkbare woorden van het woord betekenis zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
bericht, aanzegging, mededeling, aankondiging,...
aanzegging, mededeling, bekendmaking, nota, oorkonde,...
belang, aanwending, utiliteit, betekenis, usage,...
nota, intelligentie, verstand, rede, benul, besef,...
energie, strik, vogel, druk, vat, praam,...
kroeghouder, vogel, woord, eend, kroegbaas,...
aanzien, belang, pond, last, vracht, massa, klem,...
energie, por, pit, geest, bloei, klem, ruggengraat,...
slot, belang, genegenheid, verlangen, lust, begeerte,...
geest, ratio, doel, raam, zin, loop, opzet, porte,...
belang, maat, tour, hoeveelheid, grootte, kaliber,...
belang, bevatting, zin, strekking, omvang, betekenis,...
inzicht, doel, zin, strekking, opzet, tendens, oogmerk,...
betekenis, bedoeling, beduiding
belang, register, maat, overzicht, tekst, begrip,...
volgende