Vergelijkbare woorden van het woord inalterabel zijn:
onbewogen, stereotiep, pal, bestendig, eigenzinnig,...
vast, bestendig, onverzettelijk, stevig, consequent,...
flink, stereotiep, pal, vast, bestendig, koppig,...
egaal, stereotiep, vast, bestendig, onverzettelijk,...
laconiek, sto´cijns, flegmatiek, gelijkmatig, vast,...
inalterabel