Vergelijkbare woorden van het woord indifferent zijn:
even, koel, koud, laks, lauw, slap, slof, blasÚ, egaal,...
indifferent
indifferent, onschuldig, argeloos, apathogeen,...
indifferent, inactief, nonactief, zonder bezigheid,...
onverschillig, lusteloos, koel zakelijk,...
onverschillig, koud, lauw, dikhuidig, hardvochtig,...
onverschillig, onverstoorbaar, bedaard, nuchter,...
onverschillig, koel, laks, los, luw, kalm, slof, zwoel,...