Vergelijkbare woorden van het woord instrumenten zijn:
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...
gereedschap, gerei, handwerktuig, instrument,...
goed, drukte, lawaai, gerak, gezeur, tier, tuig,...
gereedschap, gereedschappen, gerei, instrument,...
bas, orgaan, toestel, teorbe, apparaat, triangel,...
houweel, orgaan, spuit, zeef, toestel, stempel, alaam,...
materieel, utensilia, utensilien, werkgerei,...