Vergelijkbare woorden van het woord intelligent zijn:
pront, verstandig, letterwijs, intelligent, kant,...
wakker, levendig, kwiek, verstandig, pienter,...
knap, wijs, realistisch, correct, intellectueel,...
snel, wakker, glad, moeilijk, verkeerd, geheid,...
wakker, flink, glad, rap, alert, snugger, verstandig,...
knap, snel, wijs, glad, scherp, rap, snugger,...
verstandig, duidelijk, rationeel, te begrijpen, wiedes,...
verstandig, slim, goochem, pienter, duidelijk,...
wakker, slim, pienter, schrander, intelligent,...
piek, scherp, vinnig, schraal, slim, pienter,...
intelligent
knap, energiek, scherp, pit, pittig, krachtig, slim,...
slim, goochem, schrander, vernuftig, intelligent,...
fijn, verstandig, slim, pienter, schrander, vernuftig,...
intelligent, geniaal
verstandig, beraden, weloverwogen, doorwrocht,...
volgende
1 2