Vergelijkbare woorden van het woord knap zijn:
knap, mooi, snel, vlot, stipt, wakker, precies,...
knap, wijs, realistisch, correct, intellectueel,...
knap, geleerd, leesvaardig, letterkundig, bedreven
knap, snugger, verstandig, slim, pienter, schrander,...
knap, flink, neg, zij, gewoonte, plaats, gat, plek,...
knap, superintelligent
knap, wijs, vroed, beleven, meemaken, vernemen,...
knap, deun, simpele melodie, verstandig,...
knap, mooi, fris, opgeruimd, nobel, zuiver loon,...
knap, verstandig, vermogen, geniaal, talentvol,...
knap, schitterend, begaafd, vernuftig, uitmuntend,...
knap, snel, wijs, glad, scherp, rap, snugger,...
knap, geheid, behendig, klaar, vlug, kunstig,...
knap, mooi, kras, flink, energiek, goed, schoon, leuk,...
knap, mooi, schoon, fijn, rein, riant, heel mooi,...
knap, flink, koen, dapper, schrander, branie,...