Vergelijkbare woorden van het woord intelligibel zijn:
verstandig, duidelijk, rationeel, te begrijpen, wiedes,...
wakker, schoon, rein, zuiver, behendig, duidelijk,...
duidelijk, te begrijpen, zeer begrijpelijk,...