Vergelijkbare woorden van het woord interpreteur zijn:
commentator, schip, exegeet, scholiast, toelichter,...