Vergelijkbare woorden van het woord jonggezel zijn:
solitair, solo, vrijer, echteloos, eenlopig, jonggezel,...