Vergelijkbare woorden van het woord juslepel zijn:
eierklopper, eiergarde, eierkoker, blik, deegrol,...