Vergelijkbare woorden van het woord kalfslap zijn:
lap, krip, hamlap, krippe, bieflap, biefstuk, kalfslap,...