Vergelijkbare woorden van het woord kalkkloet zijn:
slag, hak, kap, klap, wond, dissel, kalkkloet, haal,...
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...