Vergelijkbare woorden van het woord kamgier zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, gier, gierachtige, gierensoort, roofvogel,...
vogel, , valk, tersel, sperwer, steenuil, klauwier,...