Vergelijkbare woorden van het woord kanoet zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, knot, stint, kanoet, strandkievit, zeeleeuwerik,...