Vergelijkbare woorden van het woord karekiet zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
fitis, kardinaal, kwikstaart, tapuit, kneu,...
tjiftjaf, kardinaal, kwikstaart, tapuit, kneu,...
vogel, wilgensijsje, karekiet, rietzanger,...
rietlijster, riethoen, karekiet, rietmus, rietgors,...
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...