Vergelijkbare woorden van het woord kassavie zijn:
adres, geschreven stuk, communicatiemiddel,...