Vergelijkbare woorden van het woord kerkelijk zangstuk zijn:
meisje, kraal, klip, liturgisch kerkgezang, bloemdier,...
lofdicht, lied, kerkgezang, loflied, lofzang, souter,...
kerkgezang, koorgezang, meerstemmig zangstuk,...
duet, ode, air, canon, lied, kerkgezang, lofzang, aria,...