Vergelijkbare woorden van het woord kinderjuffrouw zijn:
meisje, dame, vrouw, aanspreking, aanspreekvorm,...
dame, kinderjuffrouw
Indonesische kinderjuffrouw, Indonesisch kindermeisje,...
dienstbode, dienstmeisje, Frans kinderjuffrouw,...
juffrouw, gezelschapsdame, duenna, landvoogdes,...
onderwijzeres, lerares, onderwijskracht,...
verpleegster, ziekenverpleegster, baker, bonne,...
bonne, kinderjuffrouw, nurse
kinderjuffrouw