Vergelijkbare woorden van het woord kinnebakspier zijn:
kinnebakspier, lichaamsdeel