Vergelijkbare woorden van het woord klein dienstmeisje zijn:
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...
dienstbode, werkster, ked, klein dienstmeisje